За нас

Даваме информационен комфорт на нашите клиенти, за да вземат по-правилни бизнес решения

Търсим и вярваме в изграждането на дългосрочни партньорства.

Ние сме изцяло българска компания за маркетингови изследвания и консултации, създадена през 2013 година.

От създаването си сме подкрепили повече от 200 клиента от различни сектори при вземането на важни стратегически решения.

В края на всеки проект си задаваме въпроса  „И какво от това?“ и търсейки отговора му, достигаме до онези прозрения, които да предадем към нашите клиенти.

Нашият опит

Познаваме добре различни сектори, с които сме работили последните 10 години  

Финанси и застраховане - 111 проекта
Ритейл (търговски вериги и молове) - 87 проекта
Фармация - 78 проекта
Автомобилен и свързани услуги - 60 проекта
Бързооборотен сектор - 57 проекта
Логистика и транспорт - 54 проекта
Козметични продукти и битова химия - 51 проекта
IT, BPO и високи технологии - 48 проекта
Индустриални продукти и услуги - 30 проекта
Други - 24 проекта

BluePlace - пространство за пазарни данни

Запознайте се с най- новия проект на агенция Bluepoint. BluePlace дава възможност на различни специалисти и компании да достъпят и получат веднага информацията, от която имат нужда за вземането на важни бизнес решения.

BluePoint подход

Стъпваме на опита и търсим възможност да погледнем критично, за да постигнем по-висока ефективност

01

Предизвикателства

Всеки проект за нас е ново професионално и бизнес предизвикателство, в което подхождаме индивидуално.

02

Познание

Стъпвайки на управленските цели, от една страна, и на опита ни, от друга, предлагаме оптимален и ресурсощадящ клиентите ни подход.

03

Достъпност

Анализираме данните, така че да бъдат „четими“ за нашите клиенти.

04

Възможности

В края на всеки проект даваме експертно становище и конкретен отговор на въпроса: И какво от това? 

BluePoint решения

Резултати с решение

През 2023 г създадохме BluePlace - уеб пространство за пазарни данни от различни сектори, обобщени, систематизирани, анализирани. BluePlace е първият български инкубатор на данни с готови, лесни за работа и бюджетно достъпни доклади от пазарни проучвания, които носят задълбочен смисъл и пряка бизнес полза.

Започнете проект с BluePoint

Имате идея? Нека я обсъдим.

Част от компаниите в портфолиото ни:

бул. “Гоце Делчев” 98, бл. 22, вх.Г, ап. 2, гр. София

Моля, обадете се преди да ни посетите

office@bluepoint.bg

За клиенти и партньори

02 494 0128

Делнични дни от 09:00 - 18:00