WEB-PO!NT ANALYSIS

С какво е различен?
Стъпва на модела AIDA и оценява не само рекламната Ви кампанията по ключови индикатори и промяната в имиджа на марката, вследствие на комуникацията, но и дава препоръки относно възможността линията на комуникация да бъде продължена. Използваме индикатори като степен на насищане; степен на провокация на рекламата; степен на амортизация,  важния индикатор бъдещ потенциал за кампанията;

Каква е ползата за Вас?