P-PO!NT ANALYSIS

С какво е различен?
Използва индикатори, които показват поведението на потребителите в среда, близка до реалната, в това число поставяне на продуктите в реална конкурентна среда, избор на рафта чрез използване на техники като симулиран магазин, предварително дефинирана бюджетна рамка и други.

Каква е ползата за Вас?