КОНКУРЕНТЕН АНАЛИЗ

С какво е различен?
Използва, както традиционните подходи за изследване на конкуренцията, така и нетрадиционни, съчетавайки в себе си Real-Po!nt analysis, включено (скрито) наблюдение, eкспертен анализ на средата.

Каква е ползата за Вас?