Класически изследователски подходи

Количествени изследвания

Тип метод:
Количествени методи
Описание:
Прилагат се при структурирани казуси. Основните им цели са да измерят предпочитания, намерения, нагласи. Задаваме въпроси от типа на "колко, дали?"

Качествени изследвания

Тип метод:
Качествени методи
Описание:
Прилагат се при по-слабо структурирани казуси и за генериране на идеи. Основните им цели са да изследват мотиви, възприятия, навици. Използват се за създаване на  хипотези, които в последствие валидираме. Задаваме въпроси от типа защо, как, какво точно?

Започнете проект с BluePoint

Имате идея? Нека я обсъдим.