Специфични изследователски подходи

Описание
В BluePoint постоянно надграждаме информацията, от която имат нужда нашите клиенти. Затова създаваме свои продукти в различни направления.

Възможни проучвания:

NPS

NPS research

Изследвания, стъпващи на популярния NPS score, който до момента сме провели за сектори като:

AB tracker

AB tracker

AB Brand Tracking е регулярен информационен продукт създаден от BluePoint съвместно  с медийна агенция Argent. Обект на изследване са 26 продуктови категории,  следят се основни маркетингови показатели като  известност, честота на покупка, имидж, медийно поведение. Изследването се провежда вече трета година на всеки 3 месеца и имаме данни от 12 вълни.  Това позволява да се направи както снимка на конкретен пазар и позицията на основните марки, така  да се проследи динамиката на пазара. 

Hands of product manager making corrections on interface image

UX тестове/тестове за функционалност на уеб сайтове, мобилни приложения и електронни магазини

Това да бъдеш разпознаваем и удобен за потребителите в дигиталното пространство е ключово към успеха. В тази връзка сме създали утвърден подход, за да диагностицираме и в последствие да дадем насоки за подобряване на сайт или електронен магазин.

Изследвания за работодателска марка (Employer branding)

Създаването на работодателска марка е свързано със специфичен подход и методология за изследване както на външни така и вътрешни за компанията аудитории. Благодарение основно на компании от IT и BPO сектора сме развили специфичен подход, стъпващ на мотивационни модели и бранд имидж. Проектите завършват с конкретни препоръки към мениджмънта и HR отдела за развитие на работодателската марка и подобряване ангажираността на служителите.

 

Започнете проект с BluePoint

Имате идея? Нека я обсъдим.